Hướng dẫn thiết lập kho lưu trữ Subversion (SVN) trên Debian / Ubuntu

Hướng dẫn thiết lập kho lưu trữ Subversion (SVN) trên Debian / Ubuntu

Cài đặt các gói cần thiết

Chúng tôi sẽ chạy SVN dưới xinetd cho việc sử dụng tài nguyên thấp.

apt-get install xinetd subversion

Tạo người dùng svn

adduser --system --home /var/svn --disabled-password --disabled-login --group svn

Tạo kho lưu trữ đầu tiên của bạn

svnadmin create /var/svn/repositories

Chạy các lệnh sau để chèn cài đặt vào /var/svn/repositories/conf/svnserve.conf

cat >/var/svn/repositories/conf/svnserve.conf <<EOF
[general]
anon-access = none
auth-access = write
password-db = passwd
authz-db  = authz

[sasl]
EOF

Chỉnh sửa /var/svn/repositories/conf/passwdđể thêm người dùng và mật khẩu.

Chèn:

[users]
YOUR_USERNAME = YOUR_PASSWORD

Chỉnh sửa /var/svn/repositories/conf/authzđể sửa đổi quyền của người dùng.

Thí dụ:

[/]
YOUR_USERNAME = rw

[/example.com]
YOUR_USERNAME = rw
other = r</pre>

Lưu ý: r = chỉ đọc; rw = đọc và viết

Chạy các lệnh sau để tạo tệp cấu hình xinetd cho Subversion tại /etc/xinetd.d/svnserve

cat >/etc/xinetd.d/svnserve <<EOF
service svn
{
    port    = 3690
    socket_type = stream
    protocol  = tcp
    wait    = no
    user    = svn
    server   = /usr/bin/svnserve
    server_args = -i -r /var/svn/repositories
}
EOF

Khởi động lại xinetd, và bạn đã hoàn thành.

/etc/init.d/xinetd restart

Kiểm tra lần cuối

Đảm bảo Subversion đang chạy bằng lệnh sau:

netstat -ant | grep ':3690'

Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này nếu Subversion đang chạy:

tcp    0   0 0.0.0.0:3690      0.0.0.0:*        LISTEN

Nhớ mở cổng 3690 nếu bạn đã cài đặt tường lửa.

Bây giờ bạn có thể truy cập kho lưu trữ Subversion của mình bằng cách sử dụng svn://YOUR_HOST/từ bất kỳ ứng dụng khách SVN nào .


Hướng dẫn cấu hình mạng riêng tư cho máy tính của bạn

Hướng dẫn cấu hình mạng riêng tư cho máy tính của bạn

Nếu bạn đang chỉ định một mạng riêng cho một máy hiện có (hoặc triển khai hệ điều hành của riêng bạn), bạn sẽ cần định cấu hình các địa chỉ IP trên giao diện riêng.

Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên VPS của bạn

Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên VPS của bạn

Mỗi ví dụ này giả sử một mạng con IPv6 là 2001:db8:1000::/64. Bạn sẽ cần cập nhật chúng với mạng con mà bạn đã được chỉ định. Chúng tôi sẽ sử dụng 2001:db8:1000::100làm địa chỉ IPv6 chính để gán. Chúng tôi cũng sẽ định cấu hình 2001:db8:1000::200như một địa chỉ IPv6 thứ cấp. Việc thêm IPv6 thứ cấp là không cần thiết, nhưng nó cho thấy quá trình bạn sẽ sử dụng nếu bạn muốn có nhiều địa chỉ IPv6.

Hướng dẫn cách truy cập Chế độ người dùng đơn (Đặt lại mật khẩu gốc)

Hướng dẫn cách truy cập Chế độ người dùng đơn (Đặt lại mật khẩu gốc)

Để đặt lại mật khẩu gốc của máy chủ của bạn, bạn sẽ cần phải khởi động vào chế độ người dùng. Truy cập máy chủ của bạn trong cổng thông tin khách hàng của Vultr, sau đó làm theo các bước dưới đây cho hệ điều hành được cài đặt trên máy chủ của bạn.

Hướng dẫn bắt đầu máy chủ Teamspeak 3 trên CentOS 6.4

Hướng dẫn bắt đầu máy chủ Teamspeak 3 trên CentOS 6.4

Máy chủ Teamspeak được nhiều người ưa thích nhưng không phải ai cũng biết cài và sử dụng. Hôm nay CloudO3 sẽ hướng dẫn các bạn có thể tự làm được nhé!

Cách thiết lập các bản nâng cấp không giám sát trên Debian 6/7

Cách thiết lập các bản nâng cấp không giám sát trên Debian 6/7

Sử dụng một hệ thống khác nhau? Nếu bạn mua máy chủ Debian, thì bạn phải luôn có các bản vá và cập nhật bảo mật mới nhất, cho dù bạn có ngủ hay không

Cách cài đặt Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu

Cách cài đặt Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu

LAMP bao gồm Apache, MySQL, PHP và Ubuntu. Hướng dẫn này được viết cho Ubuntu 14.04. Hôm nay Cloudo3 hướng dẫn bạn cách cài đặt Apache, MySQL và PHP trên Ubuntu.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt Nginx + PHP FPM + Bộ nhớ đệm + MySQL trên Ubuntu 12.04 cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn chi tiết cài đặt Nginx + PHP FPM + Bộ nhớ đệm + MySQL trên Ubuntu 12.04 cho người mới bắt đầu

Có lẽ rất nhiều người sẽ sử dụng VPS Vultr của họ làm máy chủ web, một lựa chọn tốt sẽ là Nginx làm máy chủ web. Trong chủ đề này tôi sẽ mô tả o

Hướng dẫn chạy CoreOS trên VPS Vultr

Hướng dẫn chạy CoreOS trên VPS Vultr

Vultr hiện cung cấp CoreOS trên trang đặt hàng - Hướng dẫn này giải thích cách thiết lập CoreOS theo cách thủ công. Hôm nay Cloudo3 sẽ hướng dẫn bạn chạy CoreOS bằng 1 nút duy nhất.

Multicraft (Bảng điều khiển Minecraft) trên CentOS 6

Multicraft (Bảng điều khiển Minecraft) trên CentOS 6

Multicraft là bảng điều khiển dựa trên web đơn giản, dễ sử dụng cho các máy chủ Minecraft. Bạn có thể tạo, dừng, bắt đầu, theo dõi, định cấu hình, tải lên, tải xuống và chạy máy chủ của bạn một cách hiệu quả thông qua bảng điều khiển trực tuyến.

Hướng dẫn cài đặt 3 bảng điều khiển lưu trữ web miễn phí (Cài đặt nhanh)

Hướng dẫn cài đặt 3 bảng điều khiển lưu trữ web miễn phí (Cài đặt nhanh)

Virtualmin / Webmin, Vesta, Ajenti là 3 bảng điều khiển lưu trữ web mạnh mẽ và linh hoạt cho các hệ thống Linux và UNIX dựa trên cơ sở web nguồn mở nổi tiếng